Thiết bị phòng chống dịch dành cho cá nhân

THIẾT BỊ PHÒNG DỊCH

Gối vải cotton

Gối vải cotton

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Lều cắm trại

Lều cắm trại

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Nệm lót vải kate

Nệm lót vải kate

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Mền vải cotton

Mền vải cotton

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Mùng chụp tự bung

Mùng chụp tự bung

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Bộ đồ phòng dịch level 3

Bộ đồ phòng dịch level 3

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
humasis covid-19 ag test

humasis covid-19 ag test

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Nước rửa tay sát khuẩn

Nước rửa tay sát khuẩn

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Tấm che mặt

Tấm che mặt

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
Bộ đồ phòng dịch 5 món

Bộ đồ phòng dịch 5 món

 • Giá: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH Bảo Hộ Lao Động An Toàn Việt

Gọi điện SMS Chỉ Đường