Quần Áo Chống Cháy Hiệu Quả, Số Lượng Lớn - An Toàn Việt